گرماسازه شرق

لطفا صبر کنید...

کوره هوای گرم 350000 کیلوکالری

کوره هوای گرم 350000 کیلوکالری

کوره هوای گرم 350000 کیلوکالری

(دیدگاه کاربر)

کوره هوای گرم 350000 دارای ظرفیت حرارتی بسیار بالاست. کوره هوای گرم 350.000 در سالنهای بزرگ و مناطقی که دارای دمای پائین تر(سردسیر) هستند استفاده میشود.

تماس بگیرید

دسته: محصولات - کوره هوای گرم 350000 کیلوکالری

محصولات مرتبط

تماس بگیرید کوره هوای گرم 350000 کیلوکالری
کوره هوای گرم 350000 کیلوکالری
تماس بگیرید کوره هوای گرم 250000 کیلوکالری
کوره هوای گرم 250000 کیلوکالری
تماس بگیرید کوره هوای گرم 150000 کیلوکالری
کوره هوای گرم 150000 کیلوکالری
تماس بگیرید کوره هوای گرم
کوره هوای گرم