گرماسازه شرق

لطفا صبر کنید...

کولر صنعتی آکسیال

کولر صنعتی آکسیال

کولر صنعتی آکسیال

(دیدگاه کاربر)

وظایف کولر صنعتی آکسیال، منتقل کردن هوای سرد شده از پدهای سلولزی (پوشال ها) به محیط بیرون از کولر صنعتی می باشد. کولر آکسیال مانند کولرهای آبی عمل می کند.

تماس بگیرید

دسته: محصولات - کولر صنعتی آکسیال

محصولات مرتبط

تماس بگیرید کولر صنعتی سانتریفیوژ
کولر صنعتی سانتریفیوژ
تماس بگیرید کولر صنعتی آکسیال
کولر صنعتی آکسیال